Kumpulan Serial Number ( SN )


Koleksi Serial Number (SN,S/N) Software/Serial Number Collection

WIN XP :
– XP Home OEM: JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966
– XP Home Retail: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
– XP Home Upgrade: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
– XP Service Pack 2 Build 2162 Home Integrated SN:WWWJR-BX7CV-P32X2-C7VT3-QD6BP 16 043

– XP Prof Corp: XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M
– XP Prof OEM: XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT
– XP Prof Retail: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
– XP Prof Upgrade: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M Run WPA_Kill.exe (in TOOLS\CRACK) to disable activation in non-corporate installs. CD NR 17 815
– XP Pro SP2 Intergrated TYPE Repack SN:BRP6M-RC9CJ-VWDRK-KP2C2-9QFGW 16 166
– XP Professional SP2 RC2 beta build 2149 Intergrated SN:XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M 15 812
– XP.Professional.64.Bit.Edition serial number: C4FPJ-HQCGP-QD3XC-2JF34-FT8Y6 8104
– XP Professional Retail Serial# HJ32Y-3B3Y3-3X2HD-DJ43J-Q7D7G 9502
– XP Professional No Activation Required FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 6572
– XP Pro Upgrade w/ Service Pack 2 Integrated SN:CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M CD NR 17 256
– XP Professional SP2 Integrated POLiSH 16 401 SN: MYV37-2YMH7-YBHVW-VXJHM-489TB
– XP Professional SP2 Integrated READ NFO SN:CD87T-HFP4C-V7H7H-8VY68-W7D7M RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8 16 172
– XP Professional SP2 RC1 Integrated REPACK 15 389 SN:XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M

– XP Tablet PC Edition 2005 (c) Microsoft [2 CDs] sn: BGBHP-VGPP7-QHTXB-TPV36-CK8T8 16 544
– XP Tablet PC 2005: VJT7M-8KKHT-GXQ6B-RX639-94FMD DVD-260

– XP Corporate Ed. with incl. SP1 (c) Microsoft SN:3KFB7 X2Q3M 6MWFX W2Y7V C7M9D 9752
– XP Corporate Edition SP1a Intergrated SN: 7QVT6-T2738-WRKJB-YKRFQ-XVK98 11 684
– XP Corpor. Edition Service Pack 1 Intergrated PROPER Key: 7QVT6-T2738-WRKJB-YKRFQ-XVK98 9774
– XP Corporate Edition CDKEY: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 7832
– XP Corporate Edition *PROPER PACK* FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 6580
– XP Corporate Ed. with incl. SP2 SN:FC8GV-8Y7G7-XKD7P-Y47XF-P829W CGJ2M-CFTXY-W4RBJ-BWTGB-VH2CB 16 171

– XP Service Pack 1 Final Key:VHGJJ-6WK8X-JT2DH-BK6JV-PVFQ4 9775
– XP SP1 (c) 2002 Microsoft SN:K2KB2-BDBGV-KP686-D8T7X-HDMQ8 9080

– XP Greece SN: MHBCT-6WVKJ-WD3Q3-9D9VJ-C9JJ6 7800

– XP Media Center Edition 2005 [2 CDs] CD NR 16 643 SN: C4BH3-P4J7W-9MT6X-PGKC8-J4JTM
– Xp Media Center Edition PROPER : c82gj-yh627-72gbt-r7xv7-m7y4b SN: XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT 11 324
– XP Media Center 2005: C4BH3-P4J7W-9MT6X-PGKC8-J4JTM

– XP GR SP1 SN:4BR3X-4CP6X-2DTXP-FFDHT-7Q298 14 696

– XP Slipstream Sp1 Corporate SN:3KFB7 X2Q3M 6MWFX W2Y7V C7M9D 9758

WIN 2000 :
– 2000 Powered Network Attached Storage ( NAS ) SN:: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG CD NR 17 515

Windows 7 RC 7100 Product Key :
Q3VMJ-TMJ3M-99RF9-CVPJ3-Q7VF3
BCGX7-P3XWP-PPPCV-Q2H7C-FCGFR
MM7DF-G8XWM-J2VRG-4M3C4-GR27X
C43GM-DWWV8-V6MGY-G834Y-Y8QH3
MT39G-9HYXX-J3V3Q-RPXJB-RQ6D7
MVYTY-QP8R7-6G6WG-87MGT-CRH2P
6F4BB-YCB3T-WK763-3P6YJ-BVH24
6JQ32-Y9CGY-3Y986-HDQKT-BPFPG
P72QK-2Y3B8-YDHDV-29DQB-QKWWM
9JBBV-7Q7P7-CTDB7-KYBKG-X8HHC
KGMPT-GQ6XF-DM3VM-HW6PR-DX9G8
GPRG6-H3WBB-WJK6G-XX2C7-QGWQ9
MVBCQ-B3VPW-CT369-VM9TB-YFGBP
KBHBX-GP9P3-KH4H4-HKJP4-9VYKQ
RGQ3V-MCMTC-6HP8R-98CDK-VP3FM

( Product keys diatas dapat digunakan pada Windows 7 versi 32 bit dan 64 bit )

MS Office :
– Office XP GR Prof.[3 CDs]SN :FPHY3-T6B6J-7CFJ9-W4HCT-964FM Publis: PQMVV-XDQ9Q-4C2HP-QK4TF-H4W4M 6482
– Office XP Developer Edition [3 CDs] CDKEY:FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG 5746
– Office XP Professional [3 CDs] FM9FY TMF7Q KCKCT V9T29 TBBBG 5595
– OFFICE FINAL XP CORPORATE EDITION cdkey: FM9FY TMF7Q KCKCT V9T29 TBBBG 5492

Catatan : Sebagai tambahan pengetahuan semata.

Advertisements

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s